Carterocephalus silvicola – Kosternik leśniak

Hesperiidae – Powszelatkowate
Wierzchnia strona przednich skrzydeł żółta z czarnym deseniem, znacznie lepiej rozwiniętym u samca. Żółta przepaska na przednim skrzydle nierozerwana na izolowane odcinki. Tylne skrzydła ciemnobrunatne z żółtymi plamami u samicy, żółtobrunatne u samca. Gąsienica zielonkawa z bladożółtymi liniami wzdłuż boków ciała.

Cart. silvicola

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

Car. silvicola

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

C.silvicola

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

C silvicola

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

  1. Liczebność. Stwierdzany na terenie całego kraju, jednak na większości obszaru rzadki, a nawet sporadyczny tylko lokalnie liczniejszy (Arek Gawroński)
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste, zwłaszcza ich skraje, prześwietlenia i leśne polany; także wilgotne łąki i zarośla
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Wigierski PN. W okolicach Łodzi zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Nektar; szczególnie chętnie odwiedza kwiaty o fioletowej barwie. Gąsienice żerują na trawach szerokolistnych (np. na trzcinnikach)
  7. Podobne. U Carterocephalus palaemon żółta przepaska na wierzchu przedniego skrzydła jest rozerwana na izolowane odcinki
  8. C.silvicola w bazie BioMap
  9. C.silvicola na Lepiforum
C.silvicola.

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016 Niebieska linia przebiega wzdłuż żółtej przepaski poprzecznej nierozerwanej na izolowane odcinki


avidal

Leave a Reply