Eristalis similis – Gnojka znamieniówka

Syrphidae – Bzygowate
Masywna, duża gnojka o przezroczystych skrzydłach. Pterostigma uderzająco długa, od 4 do 6 razy tak długa, jak szeroka; u samicy żółta, u samca jasnoszara. Stopy wszystkich nóg ciemne.

Soblówka 24.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2014 ♀ Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, miejscami liczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki i mokradła, skraje lasów łęgowych, polany, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. W Polsce na całym obszarze. W okolicach Łodzi rzadka
  6. Pokarm. Nektar, a także pyłek i spadź. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w zagłębieniach i rowach wypełnionych wodą, z której filtrują cząstki organiczne
  7. Podobne. Liczne inne gnojki, które można odróżnić po wielkości pterostigmy, czy kolorze nóg
  8. Uwagi. Identyfikacja Łukasz Mielczarek
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński

avidal

Leave a Reply