Eristalis similis – Gnojka znamieniówka

Syrphidae – Bzygowate
Masywna, duża gnojka o przezroczystych skrzydłach. Pterostigma uderzająco długa, od 4 do 6 razy tak długa, jak szeroka; u samicy żółta, u samca jasnoszara. Stopy wszystkich nóg ciemne.

Soblówka 24.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2014 ♀ Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, miejscami liczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki i mokradła, skraje lasów łęgowych, polany, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. W Polsce na całym obszarze. W okolicach Łodzi rzadka
  6. Pokarm. Nektar, a także pyłek i spadź. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w zagłębieniach i rowach wypełnionych wodą, z której filtrują cząstki organiczne
  7. Podobne. Liczne inne gnojki, które można odróżnić po wielkości pterostigmy, czy kolorze nóg
  8. Uwagi. Identyfikacja Łukasz Mielczarek
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Grzegorz Gierlasiński

avidal

Leave a Reply