Incurvaria pectinea

Incurvariidae – Krzywikowate
Przy wewnętrznej krawędzi przednich skrzydeł znajdują się dwie białawe, stosunkowo niewielkie plamy. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydeł plam bark. Głowa żółta. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

In. pectinea

Puszcza Dulowska 23.04.2008 Fot. Rafał Celadyn

I.pectinea

Puszcza Dulowska 23.04.2008 Fot. Rafał Celadyn

I pectinea

Puszcza Dulowska 23.04.2008 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, ogrody
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień i maj
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na leszczynach, olszach, grabach, brzozach i na ozdobnych jabłoniach (tzw. rajska jabłoń)
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione motyle z różnych rodzin. Gatunki z rodzaju Incurvaria można odróżnić po liczbie, wielkości i kształcie plam na skrzydłach – najbardziej podobne są Incurvaria masculellaIncurvaria oehlmanniella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. I. pectinea w bazie BioMap
  10. I. pectinea na Lepiforum

avidal

Leave a Reply