Galeruca pomonae – Rozdestnica chabrówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze żółtobrązowe, grubo i gęsto punktowane. Scutellum czarne. Pokrywy żółtobrązowe, wyraźnie żeberkowane; żeberko przy szwie pokryw stosunkowo słabo wysklepione, a barwa żeberek niewiele ciemniejsza od tła. Nogi i czułki czarne.

G.pomonae

Stradów 12.06.2018

G.pomonae

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

G pomonae

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

G.pomonae

Rezerwat Krzyżanowice 12.08.2018

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, przydroża, przytorza, ugory i inne suche, trawiaste tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Ponidzie, Tatry, Mazury
  6. Pokarm. Soki roślinne; żeruje na rozmaitych gatunkach roślin zielnych
  7. Podobne. U rzadszej i przeciętnie zauważalnie mniejszej Galeruca interrupta pokrywy są na ogół jasno obwiedzione, żeberka wyraźnie ciemniejsze od tła i silniej wysklepione – zwłaszcza żeberko przy szwie pokryw
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Jan Tatur-Dytkowski avidal
  9. G.pomonae w bazie BioMap

Tatry – Czerwone Wierchy 12.09.2022 Fot. Jan Tatur-Dytkowski

Mazury 30.06.2012 Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Galeruca - Rozdestnica


avidal

Leave a Reply