Galeruca interrupta – Rozdestnica

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i przedplecze jednolicie ubarwione, zwykle ciemnobrunatne. Scutellum zawsze czarne. Pokrywy brunatne lub czarne z jasno podkreślonymi brzegami – rzadziej bez jasnego obwiedzenia. Żeberka na pokrywach silnie wysklepione i ewidentnie ciemniejsze od tła (dotyczy typowej formy barwnej); żeberka mogą być rozerwane na krótkie odcinki bądź ciągłe.

Gubin 04.09.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

Gubin 04.09.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

Gubin 04.09.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Suche tereny otwarte, w tym murawy, przydroża, ugory i wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Soki roślinne – źródła podają, że żeruje na bylicy polnej, ale zakres gatunków żywicielskich jest zapewne szerszy
  7. Podobne. U liczniejszej i przeciętnie zauważalnie większej Galeruca pomonae żeberka są nieznacznie tylko ciemniejsze od tła i słabiej wysklepione, a na brzegach pokryw brak wyraźnego, jasnego obwiedzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Ryszard Orzechowski
  9. G. interrupta w bazie BioMap

Rodzaj Galeruca - Rozdestnica


avidal

Leave a Reply