Jan Tatur-Dytkowski

Pochodzi z Warszawy. Z zamiłowania koleopterolog, jednocześnie dipterolog i specjalista od Asilidae. Niektóre z pozyskanych gatunków poddaje procesowi hodowli. Szczególną wagę przykłada do poznania i zrozumienia związków troficznych. Nie ustaje w zamiłowaniu do fotografii, gór i przyrody.
Udostępnił 27 gatunków

Leave a Reply