Choerades fuliginosus – Ścigun długorogi

Asilidae – Łowikowate
Znany tez jako wierzchołówka długoroga. Ciało czarne; guzy barkowe i boki tułowia brunatno opylone. Długie i gęste, złociste włoski pokrywają niemal całe ciało; u niektórych form barwnych złote włoski wymieszane są w różnych proporcjach z włoskami czarnymi. Czułki długie; nasadowy człon co najmniej trzykrotnie dłuższy od członu 2-ego – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przezroczyste – ich tylna połowa wyraźnie brunatno przyciemniona.

Bieszczady 04.07.2016 Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Drapieżna. Larwy polują na larwy owadów rozwijających się w drewnie
  7. Podobne. Niektóre gatunki z rodzajów Laphria i Choerades, które można odróżnić m.in. na podstawie proporcji długości członów czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jan Tatur-Dytkowski

avidal

Leave a Reply