Machimus arthriticus – Łowiec kolconogi

Asilidae – Łowikowate
Tułów szaro opylony. Scutum z szeroką pręga centralną, która wyraźnie zwęża się w kierunku scutellum. Scutum silnie oszczecone za szwem tułowiowym. Odwłok żółto opylony, często z szaro-brunatnymi, rozmytymi plamami na bokach tergitów. Pokładełko uderzająco krótkie, czarne. Nogi czarne poza pomarańczowo-czerwonymi nasadami goleni; przednie uda uzbrojone od spodu w sztywne, długie szczeciny przypominające kolce – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

20.07.2016 ♀ Fot. Jan Tatur- Dytkowski

  1. Status. Nierzadki i zapewne miejscami liczny
  2. Siedlisko. Pastwiska, pola, skraje lasów, poręby, polany; chętnie zasiedla tereny piaszczyste
  3. Wymiary. Długość ciała 13-15 mm; wg niektórych źródeł dorasta do 18 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. ?
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się brakiem sztywnych szczecin na spodzie przedniego uda (zamiast tego uda są gęsto owłosione). Inne szare łowiki można odróżnić m.in na podstawie ubarwienia nóg i kształtu pokładełka
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski

avidal

Leave a Reply