Rhacopus sahlbergi

Eucnemidae – Goleńczykowate
Ciało owalne, rudobrunatne. Przedplecze masywne, w przedniej części wypukłe, a w środkowej wklęsłe; tylne kąty przedplecza wyprofilowane w długie, zębowate wyrostki. czułki pilkowane u obu płci; człony czułków u samca wyraźnie dłuższe niż u samicy.

09.03.2020 Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo EX
  2. Biotop. Lasy pierwotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie nie pobierają pokarmu. Larwy są ksylofagiczne, żerują w martwym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Podobnie ubarwione gatunki z rodziny różnią się m.in. kształtem przedplecza  – w tym długością wyrostków w tylnych kątach, proporcjami szerokości i długości, czy też stopniem wyniesienia części przedniej i środkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski
  9. R.sahlbergi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply