Stenopogon milvus

Asilidae – Łowikowate
Ciało masywne, szaro opylone. Tułów silnie wysklepiony; scutum za szwem tułowiowym pokryte długimi szczecinkami skierowanymi w kierunku odwłoka. Odwłok wyraźnie wystaje poza skrzydła – cecha diagnostyczna rodzaju. Uda czarne, niekiedy z czerwonopomarańczowymi wierzchołkami. Przednie i środkowe golenie oraz stopy czerwonopomarańczowe; tylne golenie i stopy zwykle przynajmniej częściowo ciemnobrunatne. Skrzydła wyraźnie zażółcone.

Grecja – Rodos 12.06.2016 In copula Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Zasięg. Półwysep Bałkański
  2. Biotop. Suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Około 20-25 mm; nie znalazłem szczegółowych danych
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i rozwijające się w glebie larwy są drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski

avidal

Leave a Reply