Pamponerus germanicus – Szpiegun germański

Asilidae – Łowikowate
Ciało masywne, szaro-brązowe. Wzgórek twarzowy wysunięty pod kątem prostym względem czoła – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Scutum lekko wyniesione, stosunkowo słabo oszczecone. Na tylnych krawędziach tergitów brak szczecinek bocznych, co wyróżnia gatunek spośród większości innych Asilinae. Uda czarne. Golenie i stopy w znacznej mierze pomarańczowe; środkowe golenie wyraźnie silniej owłosione od przednich i tylnych. Nasady skrzydeł samca mlecznobiałe; skrzydła samicy jednolicie przezroczyste.

P germanicus

Poznań – Stawy Moraskie 31.05.2008 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Będzino 30.05.2022 ♂ Fot. Augustyna

Będzino 30.05.2022 ♂ Fot. Augustyna

Pamponerus.

Poznań – Stawy Moraskie 31.05.2008 ♂ Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Szeroko rozmieszczony i uznawany za pospolity – mimo to nieczęsto obserwowany, co po części może wynikać ze stosunkowo krótkiej aktywności
  2. Siedlisko. Głównie ciepłe, piaszczyste tereny otwarte; gatunek termofilny. Chętnie zasiedla piaszczyste brzegi wód. Imagines spotyka się siedzące na liściach, lub bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 18-21 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – czerwiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines łowią rozmaite bezkręgowce, chętnie dużych rozmiarów – m.in. inne muchówki, rośliniarki, gąsieniczniki i chrząszcze z rodziny Scarabaeidae. Rozwój larw nie jest ostatecznie wyjaśniony – wg niektórych źródeł są roślinożerne i żerują na korzeniach, wg innych to drapieżne zoofagi lub semizoofagi
  7. Podobne. Samce łatwe do rozpoznania. Samice można pomylić przede wszystkim z gatunkami z rodzajów Neoitamus i Neomochtherus 
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Andrzej Hańca Jan Tatur-Dytkowski

22.05.2014Fot. Jan Tatur-Dytkowski

P.germanicus

Poznań – Stawy Moraskie 31.05.2008 Strzałką zaznaczone mlecznobiała nasada skrzydeł, cecha charakterystyczna ♂ Fot. Andrzej Hańca

Pamponerus

Poznań – Stawy Moraskie 31.05.2008 ♂ Strzałką zaznaczona wzgórek twarzowy, wysunięty pod kątem prostym względem czoła Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply