Cyrtopogon flavimanus – Raptor żółtostopy

Asilidae – Łowikowate
Wzgórek twarzowy dobrze rozwinięty, dochodzący do podstawy czułków. Wewnętrzne krawędzie oczu oddalone od siebie na taką samą odległość w górnej i dolnej połowie. Odwłok czarny, błyszczący; na tylnych krawędziach tergitów rozerwane po środku przepaski z jasnych, sfilcowanych włosków. Nogi czarne poza żółtobrązowymi stopami; u formy barwnej nigrimanus także stopy są czarne. Przednie stopy samca silnie wydłużone. Wszystkie człony czułków czarne. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Tatry 26.07.2019 ♂ Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i lokalny. Z Polski wykazany dopiero w 2019 roku przez Jana Tatur-Dytkowskiego – jak dotąd jest to jedyne stwierdzenie gatunku HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Gatunek górski – chętnie zasiedla strefy przejściowe ekosystemów (ekotony)
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Tatry
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Pozostałe 4 gatunki z rodzaju, przy czym jedynie Cyrtopogon lateralis jest regularnie obserwowany. Różnią się one w zależności od gatunku ubarwieniem tergitów, nóg i czułków (czułki częściowo pomarańczowe u Cyrtopogon fulvicornis), budową wzgórka twarzowego oraz aparatu kopulacyjnego samca, a także plamkowanymi skrzydłami (Cyrtopogon maculipennis). U Lasiopogon cinctus wewnętrzne, górne krawędzie oczu oddalone są od siebie wyraźnie bardziej od dolnych krawędzi oczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jan Tatur-Dytkowski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply