Cyrtopogon lateralis – Raptor paskowany

Asilidae – Łowikowate
Tergity błyszczące, czarne, z białymi bocznotylnymi krawędziami; u samca tergity 2 i 3 białe. Nogi czarne. Wzgórek twarzowy dobrze rozwinięty, dochodzący do podstawy czułków. Wewnętrzne krawędzie oczu oddalone od siebie na taką samą odległość w górnej i dolnej połowie. Skrzydłą bez plam.

Las wiączyński 29.05.2012 Samica

Las wiączyński 29.05.2012 ♀

Piskorzeniec 04.06.2013 Samica

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀

Las wiączyński 29.05.2012 Samiec

Las wiączyński 29.05.2012 ♂

C.lateralis

Lasy spalskie 07.06.2016 ♂ rozłożył skrzydła tuż przed odlotem, przez co zaprezentował efektowne ubarwienie zwykle ukrytych pod nimi tergitów

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju; dawniej rzadki
  2. Siedlisko. Leśne polany i prześwietlenia
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju są znacznie rzadsze i występują głównie na terenach górskich – i tak np. Cyrtopogon maculipennis różni się posiadaniem plam na skrzydłach, natomiast Cyrtopogon ruficornis ma przynajmniej częściowo czerwone golenie, a samiec czarne tergity 2 i 3. U Lasiopogon cinctus wewnętrzne, górne krawędzie oczu oddalone są od siebie wyraźnie bardziej od dolnych krawędzi oczu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012 Widać, że odległość między oczami jest taka sama w górnej i dolnej połowie

Las wiączyński 29.05.2012 Samiec - widać białe przednie tergity

Las wiączyński 29.05.2012 ♂ – widoczne białe przednie tergity

C.lateralis

Orelec 05.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Las wiączyński 22.05.2011

Las wiączyński 22.05.2011

Las wiączyński 29.05.2012 Samica ze złowioną muchówką

Las wiączyński 29.05.2012 ♀ ze złowioną muchówką

Las wiączyński 29.05.2012 Samica

Las wiączyński 29.05.2012 ♀

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012


avidal

Leave a Reply