Wanachia triguttata

Melandryidae – Śniadkowate
Ciało wydłużone. Głowa okrągła, czarna. Przedplecze masywne, o zaokrąglonych bokach – jego szerokość jest większa od długości. Pokrywy ciemnobrązowe do czarnych z mniej lub bardziej rozległymi, żółtopomarańczowymi plamami w ich przedniej i tylnej części; plamy w przedniej połowie pokryw często są ukośne. Człony czułków jednolicie ubarwione.

Warszawa – Las Młociński 16.06.2018 Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Liczebność. Bardzo rzadko i sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew iglastych przerośniętych grzybnią niszczyka iglastodrzewnego Hirschioporus abietinus
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski
  9. W. triguttata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply