Antipalus varipes – Myśliwiec rdzawonogi

Asilidae – Łowikowate
Tułów i odwłok szaro opylone. Na scutum dwa podłużne ciemne paski rozdzielone wąską, jasna smugą nie dochodzącą do scutellum. Scutum pokryte sztywnymi szczecinkami zarówno za jak i przed szwem tułowiowym. Pokładełko krótkie i szerokie, lśniąco czarne, od spodu z intensywnym, żółtym owłosieniem – kształt i owłosienie pokładełka stanowią istotne cechy diagnostyczne gatunku. Uda czarne. Golenie czerwone z czarnymi obrączkami apikalnymi. Stopy czarne, jedynie ich człony 1 i 2 czerwone w części nasadowej. Skrzydła z żółtawym odcieniem.

20.07.2016 ♀ Fot. Jan Tatur- Dytkowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Pastwiska, pola, skraje lasów, poręby, polany; chętnie zasiedla tereny piaszczyste
  3. Wymiary. Długość ciała 16-25 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. ?
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne łowiki o czerwonych goleniach – identyfikację ułatwia budowa pokładełka, które u większości innych gatunków jest wyraźnie dłuższe i smuklejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski

avidal

Leave a Reply