Tenebroides mauritanicus – Ukrytek mauretański

Trogossitidae
Ciało wydłużone, lekko spłaszczone, brunatne do niemal czarnego. Oczy nieduże, płaskie. Głowa i zwężające się ku tyłowi przedplecze są gęsto punktowane; przednie kąty przedplecza z zębowatymi, lekko zagiętymi do wewnątrz wyrostkami. Pokrywy lekko lśniące, z wyraźnymi, poprzecznymi zmarszczkami. Czułki 11-czlonowe, przy czym człony 6-11 są lekko zgrubiałe.

Warszawa – Las Młociński 24.03.2016 Fot. Jan Tatur-Dytkowski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Magazyny, spichlerze, budynki gospodarcze i uprawy zbóż oraz tytoniu, a warunkach naturalnych lasy, w których zasiedla środowiska podkorowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-19 mm; wg niektórych źródeł dorasta jedynie do 11 mm. Larwa ostatniego stadium osiąga 20 mm długości
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; a w pomieszczeniach cały rok
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. W warunkach naturalnych imagines i larwy są drapieżnikami polującymi na larwy owadów ksylofagicznych. W warunkach synantropijnych to wybitne semizoofagi – polują na larwy innych owadów, a także zjadają ziarna zbóż i tytoniu oraz rozmaite produkty spożywcze – w tym orzechy, przetwory mączne i mąkę, owoce, warzywa i inne
  7. Podobne. U rzadszego, zasiedlającego wyłącznie biotopy naturalne Tenebroides fuscus pokrywy są matowe ze słabiej zaznaczonymi poprzecznymi zmarszczkami, a czułki pogrubiałe na członach 8-11. Rozróżnienie tych dwóch gatunków wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jan Tatur-Dytkowski
  9. T. mauretanicus w bazie BioMap

Warszawa – Las Młociński 24.03.2016 Larwa znaleziona pod korą olchy Fot. Jan Tatur-Dytkowski


avidal

Leave a Reply