Graphosoma semipunctatum – Strojnica plamista

Pentatomidae – Tarczówkowate
Całe ciało czerwone, pomarańczowe, lub pomarańczowożółte. Na głowie i pokrywach kontrastowo czarne, podłużne pasy. Na przedpleczu czarne plamy; niektóre z nich sporadycznie mogą się ze sobą zlewać.

G.semipunctatum

Kreta 2018 Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Na południu Europy bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, przydroża, przytorza, skraje lasów, leśne drogi i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 9.1-12.6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Kreta, Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne z roślin baldaszkowatych; okazjonalnie entomofagiczna
  7. Podobne. Bardzo podobnie ubarwione Graphosoma italicum i nieobecna w Polsce Graphosoma lineatum różnią się czarnym deseniem na przedpleczu utworzonym nie przez plamy, lecz podłużne pasy
  8. Uwagi. Kreteńska populacja bywała traktowana jako oddzielny gatunek Graphosoma creticum. Obecnie uznaje się go za młodszy synonim Graphosoma semipunctatum. Osobniki z Krety są nieco mniejsze (10-11.5 mm), mają krótszą głowę, szerszy odwłok, dłuższy drugi człon czułków i jeszcze kilka innych nieco odmiennych cech morfologicznych – należą jednak do tego samego gatunku, co osobniki z kontynentu
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Włodek Wypych

Chorwacja – Vir 13.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

Chorwacja – Vir 13.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba


avidal

Leave a Reply