Craesus latipes – Płast gromadnik

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i tułów czarne. Nadustek czarny. Odwłok czerwonoczarny. Apikalna cześć tylnych goleni i pierwszego członu stopy łopatkowato rozszerzone. Tylne uda czarne. Larwa z wierzchu czarna, lub czarnobrązowa, od spodu jaskrawo żółta; żółte także posuwki.

Craesus

Łódź – Dolina Olechówki 13.08.2013

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, samce skrajnie rzadko obserwowane
  2. Biotop. Skraje lasów, zadrzewienia, aleje, ogrody, parki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Samica: 7-11 mm. Rs 19-22 mm. Samiec: 5-5.5 mm. Rs 13-15 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Oligofagiczne larwy żerują gromadnie na brzozach, w razie zagrożenia wyginając ciało na kształt znaku zapytania
  7. Podobne. U rzadkiego Craesus alniastri nadustek jest biały. Craesus septentrionalis ma zwykle ( choć nie zawsze ) pomarańczowe tylne uda. Larwa charakterystyczna
  8. Uwagi. Larwy są porażane przez rozmaite gatunki gąsieniczników, męczelkowatych i rączyc
Cr. latipes

Łódź – Widzew 16.08.2013

C.latipes

Widzew 16.08.2013

C latipes

Widzew 16.08.2013