Craesus latipes – Płast gromadnik

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i tułów czarne. Nadustek czarny. Odwłok czerwonoczarny – wierzchołek odwłoka u obu płci czarny, łącznie z 7 tergitem. Apikalna cześć tylnych goleni i pierwszego członu stopy łopatkowato rozszerzone. Larwa z wierzchu czarna, lub czarnobrązowa, od spodu jaskrawo żółta; żółte także posuwki. Wg aktualnej nomenklatury rodzaj Craesus został zastąpiony rodzajem Nematus – tymczasem pozostaję przy poprzedniej nazwie rodzajowej.

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 29.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 29.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, samce skrajnie rzadko obserwowane
  2. Biotop. Skraje lasów, zadrzewienia, aleje, ogrody, parki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Samica: 7-11 mm. Rs 19-22 mm. Samiec: 5-5.5 mm. Rs 13-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Larwy od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują gromadnie na brzozach, rzadziej na olchach – w razie zagrożenia wyginając ciało na kształt znaku zapytania
  7. Podobne. U rzadszego Craesus alniastri nadustek jest biały. Craesus septentrionalis różni się pomarańczowymi tylnymi udami oraz ubarwieniem odwłoka – 7 tergit jest u obu płci czerwony, a u samicy czerwony jest cały wierzchołek odwłoka. Larwa charakterystyczna
  8. Uwagi. Larwy są porażane przez rozmaite gatunki gąsieniczników, męczelkowatych i rączyc
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak avidal
Cr. latipes

Łódź – Widzew 16.08.2013

C.latipes

Łódź – Widzew 16.08.2013

C latipes

Łódź – Widzew 16.08.2013


Rodzaj Craesus - Płast


avidal