Craesus alniastri – Płast olchowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i tułów czarne. Nadustek biały. Odwłok czerwony z czarnymi tergitami nasadowymi i wierzchołkowymi. U obu płci apikalna cześć tylnych goleni i pierwszego członu stopy łopatkowato rozszerzone. Tylne uda pomarańczowe z czarnymi kolanami. Larwa zielona lub żółtozielona, czarno nakrapiana – jej głowa jest żółtopomarańczowa. Wg aktualnej nomenklatury rodzaj Craesus został zastąpiony rodzajem Nematus – tymczasem pozostaję przy poprzedniej nazwie rodzajowej.

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀ zlizująca spadź z liścia pokrzywy

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀

  1. Liczebność. Nierzadki; imagines obserwowano nieczęsto
  2. Biotop. Skraje lasów, zadrzewienia, aleje; chętnie tereny wilgotne, w tym brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-8.5 mm; nieco mniejsza od samic Craesus latipes i Craesus septentrionalis. Samiec około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Larwy od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują gromadnie na olchach
  7. Podobne. U imagines pozostałych 3 krajowych gatunków płastów nadustek jest czarny, a u larw czarna jest głowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 Można dostrzec, że nadustek jest biały

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀


Rodzaj Craesus - Płast


avidal

Leave a Reply