Helophilus trivittatus – Gniłun okazały

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Twarz pozbawiona czarnej pręgi. Tylne golenie żółte u nasady w 1/3. U obu płci żółte plamy na tergicie 3 nie stykają się z żółtymi plamami na tergicie drugim. Tylne krawędzie wszystkich tergitów czarne. Przepaski na tergicie 4 zwykle bardziej wygięte u samca. Czułki czarne.

Las wiączyński 08.05.2011 Samiec

Las wiączyński 08.05.2011 ♂

Las wiączyński 08.05.2011

Las wiączyński 08.05.2011 ♂

22.05.2013 Młynek

Łódź – Dolina Olechówki 22.05.2013 ♀

Rogów 17.06.2011 Samica

Rogów 17.06.2011 ♀

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, parki, ogrody, przytorza, przydroża, skraje lasów, tereny ruderalne. Preferuje tereny wilgotne. Najsilniej zsynantropizowany gniłun
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm. Długość skrzydła 10.25-12.25 mm. Nasz największy gniłun
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy filtrują wodę z zawiesiny organicznej
  7. Podobne. U pozostałych krajowych gniłunów występuje czarna pręga twarzowa. Parhelophilus versicolor i Parhelophilus frutetorum mają pomarańczowe czułki, a Mesembrius peregrinus różni się układem plam i przepasek odwłokowych; przepaska na tergicie 3 jest zwykle szarawa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Jacek Strojny avidal

Larwa w zbiorniku do hodowli roślin wodnych. Niezwykła przezroczystość kutykuli umożliwia wgląd w narządy wewnętrzne larwy: pnie tchawkowe, przewód pokarmowy czy mózg. Na uwagę zasługują zwinięte w pętle tchawek u podstawy syfonu – wydłużonych ostatnich segmentów, umożliwiających kontakt przedchlinek na końcu odwłoka z powietrzem, kiedy larwa leży na dnie. Syfon może wydłużać się do kilkunastu długości ciała larwy, stąd duży zapas przewodów tchawkowych u podstawy syfonu

Warszawa – Ursynów 17.06.2010 Larwa Helophilus sp. Fot. Marek W.Kozłowski


Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 ♂ Fot. Jacek Strojny

Widzew 06.08.2010 Samiec

Łódź – Widzew 06.08.2010 ♀

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 ♂ Fot. Jacek Strojny


Rodzaj Helophilus - Gniłun


avidal

Leave a Reply