Mesembrius peregrinus

Syrphidae – Bzygowate
Scutum w podłużne czarne i szare pasy. Na odwłoku duże żółte plamy na tergitach 2 i 3 (samiec), lub tylko na t2 (samica) ; przynajmniej tergit 3 z poprzeczną szarą przepaską. Tylne nogi niemal całkowicie czarne poza żółtymi nasadami goleni.

Austria – Neusiedl am See 07.06.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

Lipno 31.05.2008 Fot. Łukasz Mielczarek

Lipno 31.05.2008 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

Warszawa 17.06.2022 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Znany zaledwie z kilku stanowisk w kraju EN
  2. Biotop. Okolice zbiorników wodnych, w tym starorzecza, mokradła śródłąkowe, bagna
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-14 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – świętokrzyskie, mazowieckie. Jedyne stanowisko blisko Łodzi znajduje się w okolicach Rogowa
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się w wodzie, gdzie filtrują cząstki organiczne
  7. Podobne. Gniłuny z rodzaju Helophilus różnią się ubarwieniem nóg i deseniem na odwłoku; czoło u samców jest szersze. Nieco podobne są także gatunki z rodzaju Parhelophilus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Michael Knapp Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply