Polydrusus fulvicornis – Obryzg żółtorogi

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Wierzch ciała pokryty rdzawobrązowymi i szarymi łuskami, które na pokrywach tworzą deseń złożony z jasnych, słabo kontrastowych przepasek, zwłaszcza w tylnej części pokryw; przepaski te mogą ulegać wytarciu. Nogi i czułki rdzawobrązowe. Uda pozbawione zębowatych wyrostków.

Austria – Styria 13.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, sporadycznie obserwowany; miejscami zapewne liczny
  2. Biotop. Leśne mokradła, lasy łęgowe, moczary, olsy, torfowiska. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-5.2 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie w górach
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście olch, wierzb, buków, jesionów, leszczyn, róż i jeżyn. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Nieco podobny, lecz znacznie bardziej kontrastowy i wyraźniejszy deseń na pokrywach wykazuje Polydrusus tereticollis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.fulvicornis w bazie BioMap

Austria – Liezen 11.07.2018 In copula Fot. gernotkunz


Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply