Anthobium melanocephalum – Wilgotniak wciętoplecy

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie ciała stosunkowo jednolite, żółtobrązowe lub pomarańczowobrązowe, łącznie z odwłokiem, nogami i czułkami; człony czułków ciemniejące ku wierzchołkom. Tylko znacznie węższa od przedplecza głowa jest czarna. Oczy wypukłe. Przedplecze o wypłaszczonych, zaokrąglonych bocznych krawędziach, dwukrotnie tak szerokie, jak długie; przednia krawędź przedplecza wyraźnie, szeroko wcięta. Pokrywy lekko skrócone, nie zakrywają wierzchołka odwłoka. Środkowe golenie samców są wyraźnie zgrubiałe, jak u większości innych gatunków z rodzaju. Potrafi latać.

Nisko 26.11.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 26.11.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Pospolity, liczniejszy na południu kraju, zwłaszcza w górach
  2. Biotop. Wilgotne lasy oraz przylegające do nich łąki i polany. Znajdowany w ściółce, we mchu, w butwiejącym drewnie, a jesienią regularnie na gnijących grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; podczas łagodnych, ciepłych dni aktywny także zimą
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Przede wszystkim Anthobium atrocephalum o płyciej wciętej przedniej krawędzi przedplecza – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa niemożliwa. U Anthobium unicolor głowa jest jaśniejsza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Kalisiak
  10. A.melanocephalum w bazie BioMap

Rodzaj Anthobium - Wilgotniak


avidal

Leave a Reply