Anthobium unicolor – Wilgotniak żółtawy

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie ciała stosunkowo jednolite, żółto-brązowe lub pomarańczowo-brązowe, łącznie z odwłokiem, nogami i czułkami; człony czułków ciemniejące ku wierzchołkom. Człony czułków 1-9 wyraźnie wydłużone. Głowa znacznie węższa od przedplecza, u niektórych osobników nieco przyciemniona, ale nigdy czarna. Oczy wypukłe. Przedplecze o wypłaszczonych, zaokrąglonych bocznych krawędziach, dwukrotnie tak szerokie, jak długie. Pokrywy często zauważalnie jaśniejsze od przedplecza – często z mało kontrastowymi i słabo widocznymi, rozmytymi, ciemnymi plamami. Pokrywy skrócone nie zakrywają ostatnich 4 lub 5 tergitów odwłoka. Środkowe golenie samców nie są wyraźnie zgrubiałe, jak u niektórych innych gatunków z rodzaju. Potrafi latać.

Wrocław 29.03.2020 Fot. Bogdan Mazur

  1. Status. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy oraz przylegąjące do nich łąki i polany. Znajdowany w ściółce, we mchu, w butwiejącym drewnie i na gnijących grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; podczas łagodnych, ciepłych dni aktywny także zimą
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, zwykle jednak o wyraźnie ciemniejszej głowie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur
  9. Uwagi 2. Identyfikacja borisb
  10. A.unicolor w bazie BioMap

Rodzaj Anthobium - Wilgotniak


avidal

Leave a Reply