Anthobium atrocephalum – Wilgotniak czarnogłowy

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie ciała stosunkowo jednolite, żółtobrązowe lub pomarańczowobrązowe, łącznie z odwłokiem, nogami i czułkami; człony czułków ciemniejące ku wierzchołkom. Tylko znacznie węższa od przedplecza głowa jest czarna. Oczy wypukłe. Przedplecze o wypłaszczonych, zaokrąglonych bocznych krawędziach, dwukrotnie tak szerokie, jak długie; przednia krawędź przedplecza płytko wcięta. Pokrywy lekko skrócone, nie zakrywają wierzchołka odwłoka. Środkowe golenie samców są wyraźnie zgrubiałe, jak u większości innych gatunków z rodzaju. Potrafi latać.

Austria 10.05.2021 Fot. gernotkunz

Austria 31.10.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wilgotne lasy oraz przylegające do nich łąki i polany. Znajdowany w ściółce, we mchu, w butwiejącym drewnie, a jesienią regularnie na gnijących grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Przede wszystkim Anthobium melanocephalum o głębiej wciętej przedniej krawędzi przedplecza – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa niemożliwa. U Anthobium unicolor głowa jest jaśniejsza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.atrocephalum w bazie BioMap

Rodzaj Anthobium - Wilgotniak


avidal

Leave a Reply