Luperus xanthopodus – Wątlik połyskliwy

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało czarne, gładkie, połyskujące. Punktowanie czoła i ciemienia bardzo słabo dostrzegalne. Pokrywy punktowane bardzo drobno i nierównomiernie; punktowanie zanika na bokach pokryw. Nogi całkowicie żółte.

Polana Polichno 27.05.2020

Rezerwat Przęślin 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

  1. Liczebność. Występuje na lokalnie południu kraju; miejscami bywa liczny. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Murawy i zbocza kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na korzeniach, przypuszczalnie traw
  7. Podobne. U Luperus saxonicus pokrywy punktowane są równomiernie na całej powierzchni, a punktowanie czoła i ciemienia jest zauważalne. U Luperus longicornis uda są czarne w części nasadowej. U Luperus luperus golenie są częściowo czarne
  8. Uwagi. Identyfikacja profesor Lech Borowiec
  9. L.xanthopodus w bazie BioMap

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020


avidal

2 thoughts on “Luperus xanthopodus – Wątlik połyskliwy

Leave a Reply