Luperus longicornis – Wątlik długorogi

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało czarne, gładkie, połyskujące. Punktowanie czoła i ciemienia bardzo słabo dostrzegalne. Pokrywy punktowane bardzo drobno i nierównomiernie; punktowanie zanika na bokach pokryw. Nogi żółte poza czarnymi w części nasadowej udami – wskazany widok z boku.

Niemcy – Wahnerheide 19.05.2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, zadrzewienia w dolinach rzek i nad zbiornikami stacjonarnymi, zarośla, polany, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach olsz i leszczyn. Larwy żerują na korzeniach traw
  7. Podobne. U Luperus luperus przednie i środkowe golenie są częściowo czarne. U Luperus xanthopodus uda są czarne w części nasadowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. L. longicornis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply