Bryotropha terrella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie żółtawe lub brunatne (w różnych odcieniach) z kilkoma niewyraźnym czarnym, drobnym plamkowaniem. Głaszczki silnie wygięte ku górze.

Austria 02.06.2022 Fot. gernotkunz

Dąbrówka (nad Narwią) 10.06.2022 Fot. Witold Kamocki

  1. Status. Zapewne pospolity
  2. Siedlisko. Miejsca z wysoką trawą
  3. Wymiary. Rs 14-16 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na łodygach traw
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z Bryotropha senectella o wyraźniej zaznaczonych i większych plamach na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki gernotkunz
  9. B.terrella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply