Bryotropha senectella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie szarobrązowe lub ochrowobrązowe z ciemniejszymi od tła, owalnymi plamkami. Tylne skrzydła jasnoszare, ciemniejące ku wierzchołkom

Chociszewo 26.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 9-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach
  7. Podobne. Kilka innych motyli z rodziny, w tym Bryotropha terrella, Pexicopia malvellaChionodes distinctella
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. B.senectella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply