Pexicopia malvella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydło przednie jasnobrązowe lub żółtoszare; koniec skrzydła ciemnoszary; mniej więcej w 3/4 długości skrzydła ciemnoszary, poprzeczny pas; mniej więcej w połowie długości dwie ciemnoszare plamy

Łuków 15.07.2021 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, ale niezbyt liczny i rzadko obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, tereny ruderalne, obrzeża lasów
  3. Wymiary. Rs 17-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w nasionach ślazu i prawoślazu lekarskiego
  7. Podobne. Kilka innych motyli z rodziny np. Bryotropha terrella, Bryotropha senectella, Chionodes distinctella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.malvella na Lepiforum

Ricosz