Mordella spp. – Schyliki

Mordellidae – Schylikowate
Jedyny rodzaj z rodziny Merdellidae mający jednolicie ubarwioną grzbietową powierzchnię ciała z wyjątkiem podstawy pygidium u niektórych gatunków. W Europie ponad 20 gatunków, w Polsce co najmniej pięć gatunków. Najpospolitszym gatunkiem jest Mordella aculeata.

Beskid Niski 20.05.2014 Fot. Marek W. Kozłowski

Mazury 12.08.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

Beskid Niski 12.08.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

Beskid Niski 12.07.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Powszechnie widywane na rozmaitych kwiatach
  2. Biotop. Rozmaite tereny ukwiecone
  3. Wymiary. Długość ciała kilka mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Beskidy, podlaskie 
  6. Pokarm. Larwy prawdopodobnie wszystkich gatunków rozwijają się w zmurszałym drewnie. Dorosłe antofilne, melitofagiczne – żywią się pyłkiem
  7. Podobne. W obrębie rodzaju odróżnianie gatunków trudne – możliwe m.in. po budowie głaszczków, proporcji środkowych członów czułków, terminalach samców. Inne schylikowate mają bardziej lub mniej wyraźny deseń na pokrywach i/lub przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply