Mordellidae – Schylikowate

Ciemno ubarwione chrząszcze ze zwężającymi się ku tyłowi pokrywami. Głowa okrągłą, bez skroni. Oczy duże, umiejscowione na bokach głowy. Odwłok na ogół zakończony ostrym wyrostkiem (pygidium). Czułki 11-członowe. Schylikowate, zwane też namiastkowymi, dobrze latają.
W Polsce około 50 gatunków.


Zobacz też:
Ophthalmoglipa aurocaudata

Leave a Reply