Mordellaria aurofasciata

Mordellidae – Schylikowate
Ciało owalne. Głowa bardzo szeroka, skronie wąskie. Oczy nie są zatokowo wcięte. Przedplecze brązowoczarne, o zaokrąglonych krawędziach bocznych, wyraźnie rozszerzające się ku podstawie pokryw. Pokrywy z dwiema parami jaśniejszych od tła plam – plamy nasadowe na ogół pomarańczowe, rozciągają się łukowato od barków do mniej więcej połowy długości pokryw; plamy przedwierzchołkowe są złocistożółte, półokragłe, przy złożonych pokrywach zlewają się ze sobą wzdłuż szwu pokryw. Pygidium igłowate, proste, nie wygięte do dołu i relatywnie długie – mniej więcej o połowę krótsze od pokryw.

Lublin – Las Dąbrowa 15.06.2022 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, lokalny, obserwowany bardzo sporadycznie. Znany wyłącznie ze wschodniej części kraju, zwłaszcza z Puszczy Białowieskiej EN
  2. Biotop. Lasy, polany, baldachowiska, stare sady i ogrody. Gatunek ciepłolubny znajdowany zwykle na nasłonecznionych pniach powalonych drzew oraz na kwitnących selerowatych
  3. Wymiary. Długość ciała łącznie z pygidium 5-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek, soki roślinne. Larwy żerują w przerośniętych grzybnią gałązkach drzew liściastych – wymienia się leszczynę, głóg i jabłoń
  7. Podobne. U Mordellaria friedrichi pygiidum jest krótsze (3-krotnie krótsze od pokryw) i wygięte do dołu, a oczy są zatokowo wcięte – gatunek ten nie został w Polsce odnaleziony, ale jego występowanie w naszym kraju jest prawdopodobne
  8. Uwagi. Autor obserwacji –  capricornus
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia Bartek Pacuk
  10. M.aurofasciata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply