Ophthalmoglipa aurocaudata

Mordellidae – Schylikowate
Głowa czarna, silnie, złocisto opylona poza wąskim pasem na potylicy. Przedplecze czarne z intensywnym, złocistym opyleniem nieobecnym zazwyczaj na wąskim pasku centralnym. Pokrywy długie i wąskie, czarne ze złocistym opyleniem w przedniej części i z parą srebrzystych ornamentów przypominających stylizowany znak . Wierzchołek pokryw osrebrzony. Pokładełko długie, szpikulcowate. Człony czułków 1-4 pomarańczowe, człony 5-11 ciemne.

Kamerun 24.05.2021 Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Wykazywany ze środkowej Afryki
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne, pyłek. Larwy żerują w przegrzybiałym drewnie
  7. Podobne. W Afryce występują dwa inne gatunki z rodzaju, u których głowa i  przedplecze są srebrzyście opylone. Bardziej podobne gatunki znane są z Azji i Afryki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame
  9. M.abdominalis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply