Blaps lethifera – Pokątnik

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało czarne, pozbawione połysku, owalne, o zmiennym punktowaniu. Przedplecze prostokątne. Pokrywy zakończone zrośniętym, zakrzywionym ku dołowi, krótkim lub długim wyrostkiem zwanym mucro. Człony 4-6 czułków tak długie, jak szerokie. Nielotny.

Bl.lethifera

04.04.2014 Fot. Paweł Niemiec

B.lethifera

04.04.2014 Fot. Paweł Niemiec

  1. Status. Rzadki. Występuje na rozproszonych, nielicznych stanowiskach głównie na zachód od linii Wisły. Gatunek ustępujący EN
  2. Siedlisko. Znajdowany zwykle w piwnicach, szopach, stajniach, magazynach i innych budynkach gospodarczych, oraz na cmentarzach, w związku z czym uznawany za gatunek synantropijny. W naturze zasiedla nory gryzoni i zajęczaków
  3. Wymiary.  Długość ciała 16-28 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Śląsk
  6. Pokarm. Martwa materia organiczna pochodzenia roślinnego, przejrzałe owoce, gnijące warzywa, ekskrementy (np. odchody królików) – dotyczy larw i imagines
  7. Podobne. 3 pozostałe krajowe pokątniki: Blaps mucronata i Blaps mortisaga mają człony 4-6 czułków wyraźnie dłuższe, niż szersze. Blaps halophila różni się kwadratowym przedpleczem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec
  9. B.lethifera w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply