Themira sp.

Sepsidae – Wońkowate
Jeden z 7 krajowych gatunków z rodzaju Themira, praktycznie nierozróżnialnych na fotografiach – u samca najbardziej pospolitej Themira putris na wewnętrznej powierzchni przedniej goleni widoczna jest masywna, duża ostroga, dzięki czemu łatwo go oznaczyć. Ogólnie o przynależności gatunkowej decydują detale. Pokrój ciała typowy dla wońkowatych: głowa okrągła, pierwsze dwa tergity wąskie, pozostałe szersze. Skrzydła bez plam, co odróżnia je od Sepsis spp.
Samce o smuklejszym odwłoku, niż samice.

Chociszewo 20.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014 ♀

  1. Liczebność. Niektóre gatunki częste, jak najpospolitszy z nich Themira putris
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, zagajniki, pastwiska, ogrody, parki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź i inne substancje płynne. Larwy żerują w ekskrementach i stertach zbutwiałych roślin
  7. Podobne. Trzy krajowe gatunki z rodzaju Nemopoda również nie mają plam na skrzydłach, lecz ich nogi są zwykle jaśniejsze, a wierzch tułowia bardziej matowy – żaden gatunek nie ma dużej ostrogi na wewnętrznej krawędzi przedniej goleni
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Chociszewo 13.09.2021 In copula Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply