Parnassius apollo – Niepylak apollo

Papilionidae – Paziowate
Skrzydła białe, pozbawione łusek (stąd nazwa niepylak). Na wierzchniej stronie przedniego skrzydła 5 czarnych plam, tylnego dwie czerwono-pomarańczowe z białą źrenicą, w czarnej obwódce. Gąsienica czarna z dwoma rzędami pomarańczowych lub żółtych plamek na grzbiecie.

P.apollo

Pieniński Park Narodowy wrzesień 2017 Fot. Ryszard Orzechowski

P apollo

Pieniński Park Narodowy wrzesień 2017 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Status. Gatunek skrajnie zagrożony, występuje obecnie na kilku stanowiskach w Pieniach, Tatrach i Górach Kruczych w Sudetach. Na większości stanowisk został reintrodukowany lub lokalne populacje zasilano osobnikami z hodowli. Dawniej występował od Bieszczad po Sudety i Pogórze Cieszyńskie, a także na północy Polski i w okolicach Warszawy (w XVII w.) CR CR
 2. Zagrożenie i ochrona. Objęty ochroną gatunkową. Wymarł na większości znanych stanowisk. Z kilku prób reintrodukcji za udane można uznać odtworzenie populacji niepylaka apollo w Pieninach. Głównym zagrożeniem poza ograniczoną pulą genetyczną jest zarastanie siedlisk oraz intensyfikacja ich użytkowania
 3. Siedlisko. W górach preferuje nasłonecznione wapienne piargi we wczesnym stadium sukcesji (bez jednolitej pokrywy roślinności), kwietne, z dużym udziałem roślin żywicielskich gąsienic. Można go spotkać również na innych ciepłych typach muraw jeśli rosną tam odpowiednie gatunki gruboszowatych, a także siedliskach silniej przekształconych antropogenicznie (hałdy i kamieniste nasypy dróg i linii kolejowych). Na nizinach (poza Polską) niekiedy również na kamienistych kwietnych ciepłych murawach z udziałem roślin żywicielskich gąsienic. Nawet stosunkowo niewielkie zakrzewienie siedliska może spowodować zanik populacji
 4. Wymiary. Długość ciała 34-50 mm. Rs 62-95 mm. Gąsienica do 50 mm
 5. Cykl rozwojowy. Koniec czerwca – początek sierpień (jedno pokolenie). Zimuje gąsieniczka w osłonce jajowej. Gąsienice od kwietnia do początku czerwca
 6. Zasięg. Obecnie zasiedla góry Zachodniej Palearktyki od Europy Zachodniej po Zachodniej Syberii i gór Tien Szan. Zwykle na wysokościach 500-2400 m n.p.m., przy czym preferuje tereny ponad 1000 m n.p.m. – dawniej również przynajmniej lokalnie na terenach nizinnych
 7. Pokarm. Nektar. Różne populacje tego gatunku mają odmienne preferencje żywieniowe. Populacja pienińska żeruje na rozchodnikowcu wielkim Hylotelephium maximum (dawniej Sedum maximum), a motyle występujące w Tatrach na rozchodnikowcu karpackim Hylotelephium telephium (syn. Sedum fabaria) i rozchodniku białym Sedum album. Czasami żerują również na rozchodniku ostrym Sedum acre, rojownikach Jovibara spp., a także rojniku górskim Sempervivum montanum. Dorosłe osobniki najchętniej żerują na fioletowo kwitnących ostach Carduus, ostrożeniach Cirsium, chabrach Centaurea i lebiodce pospolitej Origanum vulgare
 8. Podobne. U nas w kraju niemożliwy do pomylenia, jednak w Alpach występuje bardzo podobny Parnassius sacerdos. Populacje samego P.apollo w górach Europy ze względu na dużą zmienność mogą też być w przyszłości uznana za odrębne taksony
 9. Uwagi. Na terenie Polski w różnych pasmach górskich wyróżniono aż 9 podgatunków, z których siedem wymarło. Wartość tak wyróżnianych taksonów jest ograniczona jednak pokazuje skalę zaniku zmienności wewnątrzgatunkowej
 10. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Karol Wałach Andrzej Hańca Rafał Celadyn Ryszard Orzechowski
 11. Uwagi 3. Wszystkie punkty opisu gatunku redagowane przez – Arek Gawroński
 12. P.apollo na Lepifroum
 13. Więcej o gatunku
P.apollo

Toskania 2015 Fot. Rafał Celadyn

Tatrzański Park Narodowy 19.07.2023 Fot. Karol Wałach

Parnassius

29.06.2009 Pireneje – wąwóz Carança Fot. Andrzej Hańca

P apollo

29.06.2009 Pireneje – wąwóz Carança Fot. Andrzej Hańca

P.apollo

29.06.2009 Pireneje – wąwóz Carança Fot. Andrzej Hańca


Arek Gawroński avidal

4 thoughts on “Parnassius apollo – Niepylak apollo

 1. Z tego co wiem, to chyba nie ma gatunku o nazwie rozchodnik górski.

  Gąsienice żerują również na innych gatunkac rozchodników, m.in.: na karpackim i purpurowym, oraz rzadko na rojnikach.

 2. Coraz więcej go lata Polsce, kolejne grupy w ramach reintrodukcji są wypuszczane, na FB sporo było wrzutek ze spotkań w tym sezonie.

Leave a Reply