Papilionidae – Paziowate

Bardzo duże motyle dzienne zasiedlające głównie regiony tropikalne. W Polsce występują 4 gatunki, z czego 3 są bardzo rzadkie. Natomiast zygzakowiec kokornakowiec Zerynthia polyxena już u w naszym kraju nie lata.

Zobacz też:
Battus philenor
Iphiclides feisthamelii – Żeglarz zachodni
Papilio troilus – Paź linderowiec
Zerynthia cassandra
Zerynthia caucasica – Zygzakowiec kaukaski
Zerynthia cerisy – Zygzakowiec ogoniasty
Zerynthia polyxena – Zygzakowiec kokornakowiec

Leave a Reply