Iphiclides podalirius – Paź żeglarz

Papilionidae – Paziowate
Znany również jako witeź żeglarz. Skrzydła białe, lub bladożółte z czarnymi, klinowatymi smugami. Na tylnych skrzydłach czarnoniebieskie, pomarańczowo obwiedzione pawie oczka i niebieskie, półksiężycowate plamki; ogonki uderzająco długie, z jasnymi końcami. Świeżo wylęgnięte gąsienice są czarne, ale już po 2 linieniu przybierają barwę zieloną. Podobnie jak gąsienice pazia królowej bronią się wysuwając wypustki zwane osmaterium. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej efektownych krajowych motyli.

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

  1. Liczebność. Rzadki, choć lokalnie – głównie na południowym wschodzie Polski – bywa nieco liczniejszy. Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU. Gatunek prawnie chroniony
  2. Biotop. Skraje lasów, murawy kserotermiczne i inne nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 35-45 mm. Rs 60-90 mm
  4. Okres lotu. Od końca kwietnia do początku września; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Grecja, Polska. Murawy Dobromierskie – Przedborski Park Krajobrazowy to najbliższe i prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie można obserwować pazia żeglarza w szeroko rozumianych okolicach Łodzi
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tarninach – głównie na krzewach rosnących w odosobnieniu, słabych i niskich. Chętnie wybierają też czeremchę. W krajowych warunkach znacznie rzadziej można je znaleźć na innych krzewach i drzewach owocowych, np. na brzoskwiniach, gruszach, głogach, jarząbach, świdośliwach
  7. Podobne. Papilio machaon – moim zdaniem jednak zdecydowanie mniej efektowny
  8. Uwagi. Żeglarka obserwowali Jacek Strojny, Adam Kula i Agata Bednarska
  9. I.podalirius w bazie Biomap
  10. I.podalirius na Lepiforum

Gąsienicę odnalazłem w rezerwacie w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Nie na roślinie żywicielskiej (tarnin wokół zatrzęsienie), lecz podczas ziemnej wędrówki. Czyżby poszukiwała miejsca na przepoczwarczenie?
Identyfikacja Aneta Itczak

Iphiclides caterpillar

Murawy Dobromierskie 13.08.2018

Iph.podlairius

Murawy Dobromierskie 13.08.2018

I.podalirius

Murawy Dobromierskie 13.08.2018


Jajeczka odszukał (po wielu próbach) mój serdeczny kolega Jacek Strojny. Gratulacje! Wreszcie się udało.

Egg

Murawy Dobromierskie 30.05.2019 Fot. Jacek Strojny

I.podalirius egg

Murawy Dobromierskie 30.05.2019 Jajo Fot. Jacek Strojny

Egg

Murawy Dobromierskie 30.05.2019 Jajo Fot. Jacek Strojny


I.podalirius

Sanok 03.05.2013 Fot. Agata Bednarska

Iwonicz Zdrój – Żabia 16.08.2020 Fot. Adam Kula

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Murawy Dobromierskie 02.08.2015

Grecja – Skiathos 18.08.2019 Fot. Adam Kula

 

2 thoughts on “Iphiclides podalirius – Paź żeglarz

Leave a Reply