Parnassius mnemosyne – Niepylak mnemozyna

Papilionidae – Paziowate
Skrzydła białe z czarnymi żyłkami. Na przednim skrzydle dwie czarne plamy. Gąsienica czarna z 2 rzędami żółtych plamek na bokach ciała.

P.mnemosyne

Uherce Mineralne 01.06.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

  1. Liczebność. Rzadki, jednak lokalnie bywa bardzo liczny  – zwłaszcza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Czerwona Księga i Czerwona Lista, kategoria VU
  2. Biotop. Nasłonecznione, ukwiecone tereny otwarte. Gąsienica żeruje w miejscach cienistych, porośniętych rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 27-32 mm. Rs 50-62 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Biebrzański PN. Na Wyżynie Łódzkiej nie lata
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokoryczkach. Przepoczwarczają się wiosną, jako jedyne motyle dzienne w twardym kokonie
  7. Podobne. Na przednich skrzydłach Aporia crataegi brakuje czarnych plamek
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Kucharski
P mnemosyne

Biebrzański Park Narodowy 27.05.2016

P.mnemosyne

Biebrzański Park Narodowy 27.05.2016


avidal

Leave a Reply