Aporia crataegi – Niestrzęp głogowiec

Pieridae – Bielinkowate
Skrzydła białe z bardzo wyraźnym czarnym użyłkowaniem, słabo pokryte łuskami, co wywołuje wrażenie przezroczystości. U samców wierzchołki przednich skrzydeł lekko przyciemnione. Gąsienica silnie owłosiona, czarnożółta.

Lubuskie 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Liczebność. Liczny tylko lokalnie
 2. Biotop. Zadrzewienia śródpolne, zarośla, łąki, sady, skraje lasów, polany, ogrody, ugory; chętnie na terenach wilgotnych
 3. Wymiary. Długość ciała 32-35 mm. Rs 52-77 mm
 4. Okres lotu. Koniec kwietnia – lipiec. Gąsienice wykluwają się w sierpniu – wspólnie żerują (ale jedzą niewiele) i wspólnie zimują w sporządzonych z liści kryjówkach. Do głównego żerowania przystępują wiosną
 5. Lokalizacja. Lubuskie. Z Wyżyny Łódzkiej wykazywane, jednak obecnie z pewnością krytycznie rzadki; może nawet już u nas wyginął
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice polifagiczne. Do gatunków żywicielskich zalicza się śliwę tarninę, śliwę domową, głóg jednoszyjkowy, jabłoń domową, morelę pospolitą oraz róże, jarząb i czeremchę – zapewne inne jeszcze drzewa i krzewy owocowe
 7. Podobne. Przy braku opatrzenia można go pomylić ze Siona lineata
 8. Uwagi. Niestrzępy obserwował Ryszard Orzechowski
 9. A.crataegi w bazie BioMap
 10. A.crataegi na Lepiforum
Lubuskie 08.06.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 08.06.2009 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

One thought on “Aporia crataegi – Niestrzęp głogowiec

 1. Jak dla mnie to najładniejszy z bielinków oczywiście tych z białymi skrzydłami.Trafił mi się tylko raz niestety na Rezewracie w Owczarach.To murawy kserotermiczne.Polecam Rafał ta miejscówkę.

Leave a Reply