Nomada alboguttata s.l.

Apidae – Pszczołowate
Grupa gatunkowa alboguttata charakteryzuje się czerwoną ornamentacją tułowia (bez żółtych akcentów) i zawsze czerwonym u samic scutellum; u samców ta czerwień bywa zwykle słabiej dostrzegalna. Odwłok czerwony, z żółtymi lub białożółtymi plamami na bokach 2 i 3 tergitu; plamy na T3 są mniejsze od plam na T2. U niektórych gatunków plamy na tergitach 2-5 są na tyle duże, że tworzą przerwane zwykle po środku przepaski odwłokowe (np. Nomada ferruginata, Nomada leucophthalma).

Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀

Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀

Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀

Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀

  1. Liczebność. Jedne gatunki liczne, inne rzadkie
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, polany, przydroża, kwietne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Kleptopasożytnicze larwy zabijają larwy gospodarza, którym zwykle jest jakiś gatunek pszczolinki Andrena i pożerają przygotowane zapasy
  7. Podobne. Poszczególne gatunki z grupy gatunkowej bardzo trudne do rozróżnienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀

Las wiączyński 19.06.2014

Las wiączyński 19.06.2014 ♀


avidal

Leave a Reply