Trichoplusia ni – Błyszczka ni

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła stosunkowo jednolicie ubarwione, szaro-brązowe ze srebrzystą plamką o kształcie przypominającym literę „U” i sąsiadującą z nią owalną plamką tej samej barwy; plamki te mogą się zlewać. Dwie jasne przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe lekko faliste; fragment przepaski zewnętrznej naprzeciwko srebrzystej plamki owalnej niemal prosty.

Grecja 22.08.2015 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 16.06.2015 Fot. Paolo Mazzei

Chorwacja – Vir 25.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Status. Gatunek migrujący, tylko wyjątkowo zalatujący do Polski z południa Europy, obserwowany bardzo rzadko. W Polsce odnaleziona na lubelszczyznie
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, wygrzane łąki, ugory i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 29-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Włochy, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rukwieli nadmorskiej i na nagietkach, rzadziej na psiankach, pokrzywach i innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Plusiinae, w tym Autographa pulchrina (przepaska zewnętrzna z zębem naprzeciwko owalnej plamki w polu środkowym)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Paolo Mazzei Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja gąsienicy Marek W.Kozłowski
  10. T.ni na Lepiforum

Szklarnie SGGW – październik 2015 Fot. Marek W. Kozłowski

Szklarnie SGGW – październik 2015 Fot. Marek W. Kozłowski


avidal

Leave a Reply