Trichoplusia ni – Błyszczka ni

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szarobrązowe, niekiedy z mniej lub bardziej intensywnym zielonkawym odcieniem. W połowie długości przedniego skrzydła dwie perłowosrebrzyste plamki, które często łączą się ze sobą.

Chorwacja – Vir 25.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Gatunek migrujący, tylko wyjątkowo zalatujący do Polski z południa Europy, obserwowany bardzo rzadko
  2. Biotop. Łąki, murawy, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 29-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce odnaleziona na lubelszczyźnie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się pokrzywy, nagietki, mniszek, psiankę i rukwiel
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Plusiinae, w tym pospolita Autographa gamma
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. T.ni na Lepiforum

avidal

Leave a Reply