Autographa pulchrina – Błyszczka zdobnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatno-purpurowe ze srebrzystą plamką o kształcie przypominającym literę „V” i sąsiadującą z nią owalną plamką tej samej barwy; sporadycznie plamki te mogą się zlewać. Dwie jasne przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe wyraźnie widoczne; przepaska zewnętrzna z zębem naprzeciwko srebrzystej plamki owalnej. Gąsienica zielona.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, żwirownie, doliny rzeczne, ugory, przytorza, przydroża
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wiciokrzewach borówkach, nawłoci, brzozach, jarząbach i zapewne niektórych roślinach zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Autographa jota, którą najłatwiej odróżnić po braku zęba na zewnętrznej przepasce poprzecznej i mniejszych zwykle plamkach srebrzystych. Gąsienice bardzo podobna do innych zielonych gąsienic z rodzaju Autographa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Wyszomirski
  9. A.pulchrina w bazie BioMap
  10. A.pulchrina na lepiforum

Rodzaj Autographa - Błyszczka


avidal

Leave a Reply