Autographa pulchrina – Błyszczka zdobnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła bruantnopurpurowe, ze srebrzystą plamką w kształcie przypominającym literę „V” i sąsiadującej z nią owalnej plamki; sporadycznie plamki te mogą się zlewać. Dwie jasne przepaski poprzeczne wyraźnie widoczne; tylna przepaska z zębowatym wycięciem na przeciwko srebrzystej plamki owalnej. Gąsienica zielona.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolita; w okolicach Łodzi nieczęsta
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, żwirownie, doliny rzeczne, ugory, przytorza, przydroża
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wiciokrzewach borówkach, nawłoci, brzozach, jarząbach i zapewne niektórych roślinach zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Autographa jota, którą najłatwiej odróżnić po braku zęba na tylnej przepasce poprzecznej. Gąsienice bardzo podobna do innych zielonych gąsienic z rodzaju Autographa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Wyszomirski
  9. A.pulchrina w bazie BioMap
  10. A.pulchrina na lepiforum

Rodzaj Autographa - Błyszczka


avidal

Leave a Reply