Autographa jota – Błyszczka dwukropka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szarobiałe, jasnobeżowe, różowawa lub fioletowe z rozległą, ceglasto-brunatną, trapezoidalną plamą w polu środkowym. W obrębie tej plamy dwie drobne srebrzyste plamki o klinowatym (przypominającym wąsko rozwartą literę „V”) i owalnym kształcie.  Wąska przepaska poprzeczna ograniczająca zewnętrzną krawędź pola środkowego bez wyraźnego zęba naprzeciwko  owalnej plamki srebrzystej.

Szwajcaria 17.09.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 17.09.2007 Fot. Heiner Ziegler

Austria 21.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, doliny rzeczne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 38-46 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się sadźce, szałwie, pokrzywy, jasnoty…
  7. Podobne. Przede wszystkim Autographa pulchrina, którą najłatwiej odróżnić po wydatnym zębie na przepasce zewnętrznej naprzeciwko owalnej, srebrzystej plamki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Heiner Ziegler
  9. A.jota na Lepiforum

Rodzaj Autographa - Błyszczka


avidal

Leave a Reply