Agriphila deliella – Wachlarzyk piaskowy

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie słomkowożółte lub ochrowożółte z podłużną białą smugą (niekiedy zanikającą), która na ogół jest obustronnie wąsko, brunatno podkreślona; w czasie spoczynku ułożone dachówkowato.

Głuchów 07.08.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

a-deliella

Łuków 3.09.2015 Fot. Ricosz

  1. Status. Lokalny, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Tereny piaszczyste porośnięte szczotlichą siwą, lub innymi trawami żywicielskimi
  3. Wymiary. Rs 16-30
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na twardych, rosnących w kępach trawach – wymienia się zwłaszcza szczotlichę siwą, a także turzycę piaskową i trzęślicę modrą
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym pospolity Agriphila tristella 
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Ricosz
  9. A.deliella na Lepiforum

Rodzaj Agriphila - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply