Chalcophora mariana – Miedziak sosnowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Również pod nazwą bogatek miedziak. Ciało owalne, umiarkowanie wysklepione. Ubarwienie czarne z widocznym mosiężnym połyskiem. Na głowie, przedpleczu i pokrywach szerokie bruzdy pokryte szarymi łuseczkami. Warga górna owłosiona. Pokrywy podłużnie żebrowane. Spód ciała błyszcząco miedziany.

C.mariana.

Konewka 06.05.2018

Lubiatów 18.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubiatów 18.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Ch mariana

Sielpia 03.05.2018

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 17.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Lokalnie liczny. Na Wyżynie Łódzkiej rzadki
  2. Biotop. Bory sosnowe, chętnie o piaszczystym podłożu – najliczniejszy na zrębach i w prześwietleniach
  3. Wymiary. Długość ciała 24-39 mm; największy krajowy bogatek
  4. Aktywność. Maj – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie ( lasy spalskie ), świętokrzyskie, lubelskie; szeroko rozprzestrzeniony
  6. Pokarm. Larwy o mocno wydłużonym ciele żerują pod korą martwych sosen, szczególnie chętnie zasiedlają pniaki
  7. Podobne. Jedyny gatunek z rodzaju występujący w Polsce. Nieco podobne są gatunki z rodzaju Dicerca
  8. Uwagi. Larwy bywają porażane przez Rhyssa persuasoria
  9. Uwagi 2. Miedziaki z lubuskiego obserwował Ryszard Orzechowski
Chlcophora

Konewka 06.05.2018

Chlcoph. mariana

Konewka 06.05.2018

Chlc. mariana

Konewka 06.05.2018

Chalcophora.

Konewka 06.05.2018

Chalcophora in copula

Konewka 06.05.2018

Chal mariana

Konewka 06.05.2018

Ch.mariana

Konewka 06.05.2018

Ch mariana

Konewka 06.05.2018

C.mariana

Konewka 06.05.2018

C mariana

Konewka 06.05.2018

Chal. mariana

Lasy spalskie 07.06.2016

Ch. mariana

Lasy spalskie 07.06.2016

C.mariana

Lasy spalskie 07.06.2016

chalcophora

Stacja Sobibór 19.07.2018

ch.mariana

Stacja Sobibór 19.07.2018

C mariana

Lasy spalskie 07.06.2016

Ch. mariana

Sielpia 03.05.2018

Chalcophora

Sielpia 03.05.2018

Chalc. mariana

Lasy spalskie 07.06.2016


avidal

Leave a Reply