Dicerca alni – Poraj olchowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało miedziano czarne. Pokrywy wyraźnie rzeźbione, z ewidentnie wydłużonymi, rozchylonymi końcami.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Lasy liściaste; preferuje leśne prześwietlenia i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 18-25 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie
  6. Pokarm. Dorastające do 4 cm. larwy żerują głównie w olszach
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki porajów różnią się albo innym kształtem końców pokryw, albo nieco odmiennym ubarwieniem. Podobny jest też Poecilonota variolosa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Dicerca alni w bazie BioMap
Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015


avidal

Leave a Reply