Pissodes pini – Smolik sosnowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek dość długi. Pokrywy brązowe, w różnych odcieniach, zdobione jednokolorowymi przepaskami z jasnych włosków. Tylne naroża przedplecza nie wywinięte na zewnątrz.

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy z udziałem sosny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pędy, kora i gałązki głównie młodych sosen. Larwy żerują w starszych, osłabionych sosnach
  7. Podobne. U Pissodes castaneus tylna przepaska odwłokowa jest dwubarwna, a naroża przedplecza wywinięte na zewnątrz. Pozostałe 4 gatunki z tego rodzaju różnią się ubarwieniem oraz wyglądem przepasek odwłokowych. Gatunki z rodzaju Hylobius są większe, mają masywniejsze ryjki i inaczej poprowadzone przepaski odwłokowe
  8. P.pini w bazie BioMap
Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Wigierski Park Narodowy 24.05.2016

Leave a Reply