Batesiata tesserula – Zmorsznik czarnożółty

Cerambycidae – Kózkowate
Dawniej pod nazwami Stictoleptura tesserula, Brachyleptura tesserula i Paracorymbia tesserula. Głowa czarna. Przedplecze czarne, węższe od podstawy pokryw. Pokrywy żółtopomarańczowe, wyraźnie punktowane. Spotyka się zarówno osobniki z czarnymi, okrągłymi plamami w polowie długości pokryw, jak i bez tych plam. Czułki i nogi czarne.

S. tesserula

Bieszczady – Lipiec 2017 Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Rzadki, wykazywany wyłącznie z gór i pogórzy, choć lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek – chętnie odwiedza baldachy, wierzbownice, parzydła i wiązówki błotne. Larwy ksylofagiczne, jak dotąd nieznane – wg jednej z hipotez rozwój odbywają w wilgotnych korzeniach dębów lub buków
  7. Podobne. U aktualnie nie notowanej z Polski Stictoleptura fulva zawsze brak okrągłych plam po środku pokryw – jednak najpewniejszą cechą różnicującą stanowi delikatne, słabe punktowanie pokryw; pokrywy są też jaśniejsze, z wydatniej zaakcentowana żółtą barwą
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Krzysztof Stobrawa
  9. B.tesserula w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

2 thoughts on “Batesiata tesserula – Zmorsznik czarnożółty

Leave a Reply